Tolking

Typer tolkeoppdrag:

- simultantolking under konferanser og i retten (i par med en kollega)
- konsekutiv tolking
- konsekutiv tolking under telefon- og videokonferanser

Områder med spesialkompetanse: petroleum, bygging av rørledninger, fiskeoppdrett, miljøvern, rettstolking.

Det finnes to typer tolking – konsekutiv og simultan.

Konsekutiv tolking forutsetter ingen teknisk utstyr. Den som taler skal stoppe etter å ha sagt ferdig en logisk sekvens, vanligvis på 2-3 setninger, som så tolkes til et fremmed språk. Tolken klarer fint å jobbe i ca 1-1,5 time før hun trenger en pause.

Simultan tolking (også kalt for konferansetolking) forutsetter en tolkekabin med spesialutstyr. Tolking skjer samtidig som talen holdes. Denne type arbeid krever stor konsentrasjon, derfor skal det være minst 2 tolker som avlaster hverandre 2-3 ganger i timen og ellers hjelper hverandre med å notere tall, navn o. l.
 
EnglishBulgarianRussian
License