Устни преводи

Видове устен превод:

- синхронен превод на конференции и в съда (в екип)
- последователен превод
- последователен превод по време на телефонни и видеоконференции

Специализация в: петролна дейност, строителство на тръбопроводи, рибно стопанство, опазване на околната среда, превод в съда.

Съществуват два вида устен превод – последователен и синхронен.

Последователният (консекутивен) превод не предполага използването на технически средства. Ораторът прави пауза след завършване на логическа мисъл (обикновено от 2-3 изречения), която след това бива преведена на чуждия език. Преводачът може да работи по този начин в продължение на 1-1,5 часа, след което се нуждае от кратка пауза.

Синхронния (или конферентен) превод предполага наличие на кабина, снабдена със специално оборудване. Преводът се осъществява едновременно с речта на оратора. Този вид работа изисква преводачът да бъде много съсредоточен, затова преводачите-синхронисти работят в екип от поне двама души, сменяйки се всеки 20-30 минути и помагайки един на друг със записването на имена, дати и т. н. 

 
EnglishNorsk bokmalRussian
License