Връзки

Норвежки съюз на оторизораните устни преводачи
http://tolkeforeningen.no/

Съюз на оторизираните писмени преводачи в Норвегия
http://www.statsaut-translator.no/website.aspx

Норвежки регистър на устни преводачи
http://www.tolkeportalen.no/

 
EnglishNorsk bokmalRussian