Referanser

- Kongelig utenriksdepartement
- Øvrige departementer og direktorater
- Politiet
- Retten
- Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
- Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
- Mattilsynet
- StatoilHydro

- DNV

 
EnglishBulgarianRussian