Hjem

Mitt navn er Maria Kim Espeland, og jeg er statsautorisert russisk tolk (autorisasjonen ble innvilget av AKD i 1997), oversetter, russisk lærer samt lærer i praktisk tolking. Jeg har min bakgrunn fra Det filologiske fakultetet ved Moskva Lomonosov universitet, Historisk-filosofisk fakultet ved UiO og Tolkeutdanningen ved HiO.

Jeg har utøvet yrket siden 1986.

Jeg er autorisert Oslo guide.

Tolking/oversettelse. Språkkombinasjoner:

Fra norsk til russisk og bulgarsk

Fra russisk til norsk, engelsk og bulgarsk

Fra engelsk til russisk og bulgarsk

Fra bulgarsk til norsk, russisk og engelsk
 
EnglishBulgarianRussian